• "Potisje-Precizni liv" A.D. Ada
 • (024) 853 122      

o nama

Ko smo mi

”POTISJE-PRECIZNI LIV” A.D u Adi osnovano 1966. godine ima tradiciju u proizvodnji odlivaka gravitacionim livenjem i livenjem u vakuumu. Gravitacionim livenjem i livenjem u vakuumu proizvode se odlivci sa vrlo visokim tehničkim karakteristikama sa posebnim akcentom na kvalitet površine delova i ostvarenjem dimenzionalne tačnosti uz mogućnost izrade najrazličitijih konfiguracija.......... Težinski asortiman: 0,3 - 1.200 gr (po specijalnim zahtevima i u zavisnosti od konguracije odlivaka do 2200 gr)

 • Mi garantujemo ujednačen hemijski sastav odlivaka
 • Odlivci se izrađuju od čelika, sivog liva i legura bakra

 

Prednosti gravitacionog livenja su:

 • mogućnost izrade velikih serija odlivaka složenih konfiguracija koje je teško ili nemoguće dobiti livenjem na klasični način ili obradom,
 • keramički materijal i tehnika izrade omogućava reproduktivnost finih detalja, velikih dimenzionalnih tačnosti i kvalitet površine,
 • Odlivci dobijeni ovom tehnologijom imaju zahtev za minimalnom mašinskom obradom – postižu se livačke tolerancije određene prema VDG P 690 D2

 

Prednosti livenja u vakuumu su:

 • topljenje visokolegiranih čelika na bazi kobalta, titana, nikla, hroma i dr
 • topljenje čelika se odvija u zatvorenom sistemu (bez uticaja spoljašnje sredine)
 • kontrolisani način topljenja
 • mogućnost livenja delova sa složenijom konfiguracijom (lopatice, turbine i dr.)
 • dobijanje odlivaka visokog kvaliteta bez prisustva uključaka, gasova, poroznosti i dr

 


Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja pišite nam ili nas nazovite.


Adresa

Molski put 4
24430, Ada

Telefon

centrala: 024/853-122
telefax: 024/853-245

E-mail

office@ppl.rsCopyright © 2020 Potisje precizni liv | Sva prava zadržana